Shopping Cart

USB Bluetooth Nano 5.0 (Dùng cho PC)

120,000 

<p class=”title”>Bộ thu phát Bluetooth, thiết bị hỗ trợ thu phát nhạc không dây Nano USB 5.0 Bluetooth dành cho Laptop, Máy tính để bàn, Tivi</p>

Availability: in stock unlimited

  • Ước tính thời gian giao hàng: 12-26 ngày (Quốc tế).
  • Trả lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua. Thuế không được hoàn lại.

Categories ,

Availability: in stock unlimited

Đảm bảo thanh toán an toàn và bảo mật

<h2><strong>Bộ thu phát Bluetooth, thiết bị hỗ trợ thu phát nhạc không dây Nano USB 5.0 Bluetooth dành cho Laptop, Máy tính để bàn, Tivi</strong></h2>
<div class=”content”>
<div class=”ToggleContent__Wrapper-sc-1dbmfaw-1 cqXrJr”>
<div class=”ToggleContent__View-sc-1dbmfaw-0 cYhiAl”>
<div>
<h2 class=”regular”>Liên Kết Máy Tính Của Bạn Với Bluetooth</h2>
<div class=”w1200″>
<div class=”text”>

UB400 biến PC hoặc máy tính xách tay không có Bluetooth thành thiêt bị được trang bị Bluetooth. Chỉ cần kết nối các thiết bị Bluetooth của bạn với máy tính và tận hưởng nó một cách dễ dàng.

</div>
</div>
<div class=”img”>
<h2 class=”regular”>Cắm và Sử Dụng cho Win 8, Win 8.1 và Win 10</h2>
Hỗ trợ Win 8, Win 8.1 và Win 10, chỉ cần cắm UB400 vào máy tính của bạn để tận hưởng kết nối Bluetooth nhanh chóng và tiện lợi.

*Đối với Win 7/XP, bạn cần cài đặt driver từ
<div class=”text”>
<h2 class=”regular”>Kích Thước Nano — Siêu Nhỏ – Siêu Tiện Lợi</h2>
Thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, bạn có thể cắm bộ chuyển đổi nano vào bất kỳ cổng USB nào và chỉ cần giữ nó ở đó, bất kể khi bạn đang đi du lịch hoặc ở nhà.

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<strong><picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/29/6c/94/eac92bfa014e9657ef0bb6496feb5efe.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/29/6c/94/eac92bfa014e9657ef0bb6496feb5efe.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/29/6c/94/eac92bfa014e9657ef0bb6496feb5efe.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/29/6c/94/eac92bfa014e9657ef0bb6496feb5efe.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/29/6c/94/eac92bfa014e9657ef0bb6496feb5efe.jpg 2x” alt=”” width=”729″ height=”729″ /></picture></strong>

<strong><picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/18/d4/9f/05b8f881a35f2ceeed4799906584fdfc.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/18/d4/9f/05b8f881a35f2ceeed4799906584fdfc.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/18/d4/9f/05b8f881a35f2ceeed4799906584fdfc.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/18/d4/9f/05b8f881a35f2ceeed4799906584fdfc.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/18/d4/9f/05b8f881a35f2ceeed4799906584fdfc.jpg 2x” alt=”” width=”750″ height=”915″ /></picture></strong>

<strong><picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/3e/b3/b5/292402fbb3821ab91e6d384db60ee426.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/3e/b3/b5/292402fbb3821ab91e6d384db60ee426.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/3e/b3/b5/292402fbb3821ab91e6d384db60ee426.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/3e/b3/b5/292402fbb3821ab91e6d384db60ee426.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/3e/b3/b5/292402fbb3821ab91e6d384db60ee426.jpg 2x” alt=”” width=”739″ height=”900″ /></picture></strong>

<strong><picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/ec/e7/5d/3a9034370594b793d374ea4fb19be70f.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/ec/e7/5d/3a9034370594b793d374ea4fb19be70f.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/ec/e7/5d/3a9034370594b793d374ea4fb19be70f.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/ec/e7/5d/3a9034370594b793d374ea4fb19be70f.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/ec/e7/5d/3a9034370594b793d374ea4fb19be70f.jpg 2x” alt=”” width=”740″ height=”740″ /></picture></strong>

<strong><picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/73/24/a8/7c6a34c423135e4f66cc2a148d7e44b4.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/73/24/a8/7c6a34c423135e4f66cc2a148d7e44b4.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/73/24/a8/7c6a34c423135e4f66cc2a148d7e44b4.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/73/24/a8/7c6a34c423135e4f66cc2a148d7e44b4.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/73/24/a8/7c6a34c423135e4f66cc2a148d7e44b4.jpg 2x” alt=”” width=”742″ height=”891″ /></picture></strong>
<h2 class=”regular”>Phạm Vi Hoạt Động Rộng</h2>
Khoảng cách truyền lên tới 10 m, bạn có thể thưởng thức âm nhạc không bị mất qua tai nghe Bluetooth mà không cần di chuyển xung quanh máy tính của bạn.

<picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/46/cc/55/9441d1b9479f1b590f1ee44a4962676d.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/46/cc/55/9441d1b9479f1b590f1ee44a4962676d.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/46/cc/55/9441d1b9479f1b590f1ee44a4962676d.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/46/cc/55/9441d1b9479f1b590f1ee44a4962676d.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/46/cc/55/9441d1b9479f1b590f1ee44a4962676d.jpg 2x” alt=”” width=”745″ height=”920″ /></picture>

<picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/6c/86/99/f1d26999aa8dac51fd85b47d81eb8d70.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/6c/86/99/f1d26999aa8dac51fd85b47d81eb8d70.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/6c/86/99/f1d26999aa8dac51fd85b47d81eb8d70.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/6c/86/99/f1d26999aa8dac51fd85b47d81eb8d70.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/6c/86/99/f1d26999aa8dac51fd85b47d81eb8d70.jpg 2x” alt=”” width=”746″ height=”956″ /></picture>

<picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/cf/00/6d/3ad8ecb046cd908baba220e7aa0b6e3a.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/cf/00/6d/3ad8ecb046cd908baba220e7aa0b6e3a.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/cf/00/6d/3ad8ecb046cd908baba220e7aa0b6e3a.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/cf/00/6d/3ad8ecb046cd908baba220e7aa0b6e3a.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/cf/00/6d/3ad8ecb046cd908baba220e7aa0b6e3a.jpg 2x” alt=”” width=”743″ height=”743″ /></picture>

<picture class=”webpimg-container”><source srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/b4/b8/f7/390ac92b742ff2e60816b91b12165bc8.jpg.webp 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/b4/b8/f7/390ac92b742ff2e60816b91b12165bc8.jpg.webp 2x” type=”image/webp” /><img class=”WebpImg__StyledImg-sc-h3ozu8-0 fWjUGo” src=”https://salt.tikicdn.com/ts/tmp/b4/b8/f7/390ac92b742ff2e60816b91b12165bc8.jpg” srcset=”https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/b4/b8/f7/390ac92b742ff2e60816b91b12165bc8.jpg 1x, https://salt.tikicdn.com/cache/w750/ts/tmp/b4/b8/f7/390ac92b742ff2e60816b91b12165bc8.jpg 2x” alt=”” width=”750″ height=”536″ /></picture>

0.00
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “USB Bluetooth Nano 5.0 (Dùng cho PC)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu Chính x
X